POSDRU/107/1.5/S/77946 – Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Cod proiect POSDRU/107/1.5/S/77946
Perioada de implementare 02.12.2010 – 30.11.2013
Titlul Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare 
Solicitant Univ. Ştefan cel Mare, Suceava
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. univ. dr. Rudolf GRAF
Website-ul proiectului http://doctorat2010.usv.ro/