POSDRU/132/5.1/G/135285 – Dezvoltarea carierei prin consilierea şi formarea profesională a forţei de muncă cu studii superioare

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

Cod proiect

POSDRU/132/5.1/G/135285

Perioada de implementare 31.03.2014 – 15.12.2015
Titlul

Dezvoltarea carierei prin consilierea şi formarea profesională a forţei de muncă cu studii superioare

Manager general Conf. dr. Codruţa OSOIAN
Manager consiliere şi formare Lect. dr. Monica ZAHARIE
Informaţii proiect Invitaţie conferinţă lansare proiect