POSDRU/161/2.1/G/137753 – GeoParcurs – consiliere şi formare de competenţe practice în vederea integrării studenţilor din domeniul Geografie pe piaţa muncii

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Cod proiect

POSDRU/161/2.1/G/137753

Perioada de implementare 05.05.2014 – 04.11.2015
Titlul

GeoParcurs – consiliere şi formare de competenţe practice în vederea integrării studenţilor din domeniul Geografie pe piaţa muncii

Manager proiect Prof. dr. Dănuţ PETREA
Informaţii proiect  

 

 

Comunicat de presă conferință deschidere proiect

 

Comunicat de presă conferință închidere proiect

Website-ul proiectului http://geoparcurs.geografie.ubbcluj.ro/