POSDRU/6/1.5/S/4 (ID 1497) – Studiile doctorale factor major de dezvoltare al cercetarilor socio-economice si umaniste

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Cod proiect POSDRU/6/1.5/S/4 ID 1497
Perioada de implementare 01.10.2008 – 30.09.2011
Titlul Studiile doctorale factor major de dezvoltare al cercetarilor socio-economice si umaniste
Director de proiect Prof. univ. dr. Rudolf GRAF
Manager de proiect Gabriela CRIŞAN