POSDRU/6/1.5/S/3 (ID 5216) – Studiile doctorale: prin ştiinţă spre societate

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Cod proiect POSDRU/6/1.5/S/3 ID 5216
Perioada de implementare 01.10.2009 – 31.09.2011
Titlul Studiile doctorale: prin ştiinţă spre societate
Director de proiect Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI-DUMITRESCU
Manager de proiect Camelia MORARU
Website-ul proiectului http://granturi.ubbcluj.ro/bdposdru_s3/