POSDRU/21/1.5/G/36154 – Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetare ştiinţifică interdisciplinară

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Cod proiect POSDRU/21/1.5/G/36154
Perioada de implementare 03.05.2010 – 30.04.2012
Titlul Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetare ştiinţifică interdisciplinară
Manager de proiect Dr. Mihaela ALUAŞ
Website-ul proiectului http://granturi.ubbcluj.ro/bionanostiinte/