POSDRU/7/2.1/S/1 (ID 4304) – Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Cod proiect POSDRU/7/2.1/S/1         ID 4304
Perioada de implementare 01.11.2008 – 31.10.2011
Titlul Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă
Director de proiect Prof. univ. dr. Cristina CIUMAŞ
Website-ul proiectului http://granturi.ubbcluj.ro/stagiipractica/stud/