POSDRU/22/2.1/G/25544 – Programul de practică în Management de Proiect Jaques Delors

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Cod proiect POSDRU/22/2.1/G/25544
Perioada de implementare 01.09.2009 – 31.08.2011
Titlul Programul de practică în Management de Proiect Jaques Delors
Director de proiect Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Website-ul proiectului http://granturi.ubbcluj.ro/jacquesdelors/