POSDRU/41/3.3/G/40317 – Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 3.3 Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă
Cod proiect POSDRU/41/3.3/G/40317
Perioada de implementare 01.12.2009 – 30.11.2011
Titlul Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE
Director de proiect Conf. univ. dr. Irimie Emil POPA
Website-ul proiectului www.practicifse.ro