POSDRU/41/3.3/G/18398 – Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al regiunii de Dezvoltare Nord Vest

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 3.3 Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă

Cod proiect

POSDRU/41/3.3/G/18398

Perioada de implementare 01.03.2010 – 01.03.2012
Titlul

Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al regiunii de Dezvoltare Nord Vest

Director de proiect

Conf. univ. dr. Rodica MOCAN

Informaţii proiect
Website-ul proiectului http://granturi.ubbcluj.ro/posdru18398/?page_id=67