POSDRU/18/1.2/G/39819 – Program Masteral – Evaluarea Dezvoltării Regionale

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior
Cod proiect POSDRU/18/1.2/G/39819
Perioada de implementare 01.11.2011 – 31.10.2013
Titlul Program Masteral – Evaluarea Dezvoltării Regionale
Director de proiect Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Manager de proiect Dr. Bogdan-Lucian JORA
Informaţii proiect
Website-ul proiectului http://edr.granturi.ubbcluj.ro/