POSDRU/86/1.2/S/60072 – Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior
Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/60072
Perioada de implementare 01.09.2010 – 31.08.2013
Titlul Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică
Director de proiect Conf. univ. dr. Calin HINŢEA
Informaţii proiect
Website-ul proiectului http://apubb.ro/ccpmap/