POSDRU/86/1.2/S/60281 – Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/86/1.2/S/60281

Perioada de implementare 02.08.2010 – 31.07.2013
Titlul Întărirea invăţământului superior orientat spre competenţe
Director de proiect Prof. univ. dr. Sofia CHIRICĂ
Informaţii proiect
Website-ul proiectului www.iisoc.psychology.ro