POSDRU/86/1.2/S/64076 – Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerinţele pieţei muncii din România în domeniul proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/86/1.2/S/64076

Perioada de implementare 02.08.2010 – 31.07.2013
Titlul

Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerinţele pieţei muncii din România în domeniul proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune

Manager de proiect

Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR

Informaţii proiect
Website-ul proiectului

http://www.masteratfondurieuropene.ro/