POSDRU/86/1.2/S/59367 – Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat: dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/86/1.2/S/59367

Perioada de implementare 01.12.2010 – 30.11.2013
Titlul

Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat: dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior

Director de proiect Prof. univ. dr. Marcel POP  

Manager de proiect

Asist. dr. Emil Lucian CRIŞAN

Informaţii proiect
Website-ul proiectului http://asigma.lett.ubbcluj.ro