POSDRU/86/1.2/S/53849 – Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri

Program de finanţare

POSDRU

Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/86/1.2/S/53849

Perioada de implementare 01.02.2011 – 31.01.2013
Titlul

Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri

Manager general proiect Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Manager de proiect

Conf. univ. dr. Adela DEACONU

Informaţii proiect
Website-ul proiectului http://www.mecaev.ro/