POSDRU/87/1.3/S/63471 – Formarea continuă a personalului didactic din unităţile de învăţământ pentru deficienţi de auz: dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea limbajului mimico-gestual românesc şi a instrumentelor TIC

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională

Cod proiect

POSDRU/87/1.3/S/63471

Perioada de implementare 01.10.2010 – 30.09.2013
Titlul Formarea continuă a personalului didactic din unităţile de învăţământ pentru deficienţi de auz: dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea limbajului mimico-gestual românesc şi a instrumentelor TIC
Director de proiect Prof. univ.dr. Liviu MALIŢA
Manager de proiect Lect. dr. Emil CRIŞAN
Informaţii proiect
Website-ul proiectului http://lmg.ttv.ubbcluj.ro/