POSDRU/87/1.3/S/63909 – Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională

Cod proiect

POSDRU/87/1.3/S/63909

Perioada de implementare 01.10.2010 – 12.08.2014
Titlul

Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale

Director de proiect Lect. dr. Elena PLATON
Manager de proiect Lect. dr. Alin MIHĂILĂ
Website-ul proiectului http://www.didacticalimbiiromane.ro