POSDRU/87/1.3/S/57378 – GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională
Cod proiect

POSDRU/87/1.3/S/57378

Perioada de implementare 01.10.2010 – 30.09.2013
Titlul GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei
Manager de proiect Prof. dr. Dănuţ PETREA
Informaţii proiect
Website-ul proiectului http://geospace.geografie.ubbcluj.ro/