POSDRU/87/1.3/S/63908 – Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul liceal, care predau discipline economice

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională

Cod proiect

POSDRU/87/1.3/S/63908

Perioada de implementare 01.10.2010 – 30.09.2013
Titlul Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul liceal, care predau discipline economice
Director de proiect Prof. dr. Ştefan NIŢCHI
Manager de proiect Lect. dr. Alin MIHĂILĂ
Informaţii proiect
Website-ul proiectului http://www.educatieeconomica.ro/