POSDRU/87/1.3/S/48695 – Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale

Program de finanţare

POS DRU

Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională

Cod proiect

POSDRU/87/1.3/S/48695

Perioada de implementare 03.01.2011 – 31.12.2013

Titlul

Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale

Director de proiect

Prof. univ. dr. Doru RADOSAV

Manager de proiect

CS III. dr. Lavinia Stan

Informaţii proiect

  • Notificare de demarare a proiectului ID 48695
  • Facultatea de Istorie şi Filosofie, Institutul de Istorie Orală, vă invită să participaţi la seminarul de evaluare finală a proiectului cu titlul “Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale”. Evenimentul va avea loc miercuri, 18 decembrie 2013,  ora 12:30, în sala Ioan Muşlea a Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian Blaga”, str. Clinicilor nr. 2, Cluj-Napoca. –Invitaţie eveniment
Website-ul proiectului http://granturi.ubbcluj.ro/tlnistorie/