POSDRU/22/2.1/G/22008 – Facilitarea accesului pe piaţa muncii prin stagii de intership pentru studenţi

Program de finanţare

POS DRU

Axa prioritară

AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Cod proiect

POSDRU/22/2.1/G/22008

Perioada de implementare 01.10.2010 – 30.09.2012

Titlul

Facilitarea accesului pe piaţa muncii prin stagii de intership pentru studenţi

Manager de proiect

Lect. dr. Bogdan Mihai Radu

Website-ul proiectului www.stagii-internship.ro