POSDRU/109/2.1/G/81440 – Programul de Practică Profesională Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM

Program de finanţare POSDRU
Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Cod proiect POSDRU/109/2.1/G/81440
Perioada de implementare 03.01.2012 – 31.12.2013
Titlul Programul de Practică Profesională Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM
Manager de proiect Conf. dr. Radu Nicolae CATANĂ
Website-ul proiectului http://www.abacademiaadadvocatum.ro/