POSDRU/109/2.1/G/82553 – Distribuţia în actualitate prin simulare de firmă cu suport IT pentru sisteme moderne de automatizare a forţei de vânzări

Program de finanţare POSDRU
Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Cod proiect POSDRU/109/2.1/G/82553
Perioada de implementare 03.01.2012 – 31.12.2013
Titlul Distribuţia în actualitate prin simulare de firmă cu suport IT pentru sisteme moderne de automatizare a forţei de vânzări
Manager de proiect Lect. dr. Cătălin AFRĂSINEI-ZEVOIANU
Manager ştiinţific Conf. dr. Ramona LACUREZEANU
Informaţii proiect
Website-ul proiectului http://granturi.ubbcluj.ro/intreprinderisimulate/