POSDRU/109/2.1/G/82154 – Viitorul Trecutului – program de practică pentru studenţi

Program de finanţare POSDRU
Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Cod proiect POSDRU/109/2.1/G/82154
Perioada de implementare 03.01.2012 – 31.12.2013
Titlul Viitorul Trecutului – program de practică pentru studenţi
Manager de proiect Lect. dr. Daniela Liliana SUCIU
Informaţii proiect
  • Notificare demarare proiect
  • În data de 19.04.2013 va avea loc Conferinţa intermediară a proiectului POSDRU cu titlul “Viitorul tercutului – Program de practică pentru studenţi”. Evenimentul va avea loc în Aula Ferdinand I, str. Napoca nr. 11, începând cu orele 11:00.
  • Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie vă invită să participaţi la Conferinţa finală a proiectului “Viitorul trecutului – Program de practică pentru studenţi”. Evenimentul va avea loc în data de 17 decembrie 2013, orele 12:30, în Aula Ferdinand I, str. Napoca nr. 11.
Website-ul proiectului http://www.viitorultrecutului.ro/