POSDRU/109/2.1/G/82039 – PR.A.C.T.I.C.A. I.N.CE.PE. – ProgrAmul Cursurilor pentru sTudeţI în sCopul Angajării sau demarărIi uNei afaCEri Personale

Program de finanţare

POSDRU

Axa prioritară

AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Cod proiect

POSDRU/109/2.1/G/82039      

Perioada de implementare 01.02.2012 – 31.01.2014

Titlul

PR.A.C.T.I.C.A. I.N.CE.PE. – ProgrAmul Cursurilor pentru sTudeţI în sCopul Angajării sau demarărIi uNei afaCEri Personale

Director de proiect

Lect. dr. Mihaela TUTUNEA
Informaţii proiect
Website-ul proiectului http://granturi.ubbcluj.ro/practicaincepe/