POSDRU/91/2.2/S/59988 – Dezvoltarea emoţională şi socială armonioasă a copiilor preşcolari care provin din medii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii
Cod proiect

POSDRU/91/2.2/S/59988

Perioada de implementare 02.08.2010 – 01.08.2013
Titlul Dezvoltarea emoţională şi socială armonioasă a copiilor preşcolari care provin din medii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii
Director de proiect Prof. dr. Daniel DAVID
Manager de proiect CS Sebastian PINTEA
Informaţii proiect
  • Notificare de demarare a proiectului ID 59988
  • Conferinţa de diseminare a proiectului: Pe data de 25 iunie 2013, ora 09:30, va avea loc conferinţa de diseminare a proiectului Dezvoltarea emoţională şi socială armonioasă a copiilor preşcolari care provin din medii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii (POSDRU/91/2.2/S/59988). Evenimentul va avea loc la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca.
Website-ul proiectului http://www.dezvoltareemotionala.ro/