POSDRU/104/5.1/G/78225 – Fereastra spre ocuparea forţei de muncă cu studii superioare

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Cod proiect

POSDRU/104/5.1/G/78225

Perioada de implementare 01.11.2010 – 31.10.2012
Titlul

Fereastra spre ocuparea forţei de muncă cu studii superioare

Director de proiect

Conf. univ. dr. Codruţa OSOIAN

Manager de proiect

Asist. drd. Monica ZAHARIE

Website-ul proiectului http://granturi.ubbcluj.ro/cop/