POSDRU/97/6.3/S/50679 – Reconstrucţia statutului femeii – de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse

Program de finanţare

POSDRU

Axa prioritară

AP 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 6.3 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

Cod proiect

POSDRU/97/6.3/S/50679

Perioada de implementare 02.12.2010 – 30.11.2013
Titlul

Reconstrucţia statutului femeii – de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse

Solicitant

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi

Responsabil de proiect din partea UBB

Prof. univ. dr. Adriana BĂBAN

Website-ul proiectului http://www.rsf.uaic.ro/