POSDRU/84/6.1/S/57308 – Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială pentru incluziunea pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale
Cod proiect

POSDRU/84/6.1/S/57308

Perioada de implementare 01.07.2010 – 31.06.2013
Titlul Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială pentru incluziunea pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate      
Solicitant AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. dr. Dan CHIRIBUCĂ
Website-ul proiectului

http://www.brandsocial.ro/