POSDRU/83/5.2/S/58326 – Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a Munţilor Apuseni

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 5 Promovarea măsurilor active de promovare

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Cod proiect

POSDRU/83/5.2/S/58326

Perioada de implementare 01.06.2010 – 31.05.2013
Titlul Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a Munţilor Apuseni
Solicitant Clubul Ecologic Transilvania
Director de proiect Conf. univ. dr. Alexandru CHIŞ
Website-ul proiectului www.cetcluj.ro/proiecte