POSDRU/81/3.2/S/49461 – Program naţional de formare profesională a specialiştilor şi intermediarilor din asigurări

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
Cod proiect POSDRU/81/3.2/S/49461       
Perioada de implementare 01.01.2011 – 31.12.2013
Titlul Program naţional de formare profesională a specialiştilor şi intermediarilor din asigurări
Solicitant Institutul de Management în Asigurări
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. dr. Cristina CIUMAŞ
Website-ul proiectului http://www.imasig.ro/Despre-proiect/