POSDRU/92/3.1/S/56330 – Academia de antreprenoriat bazat pe cunoaştere

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
Cod proiect

POSDRU/92/3.1/S/56330       

Perioada de implementare 01.07.2010 – 30.06.2013
Titlul Academia de antreprenoriat bazat pe cunoaştere
Solicitant ASE Buc.
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. dr. Dumitru MATIŞ
Website-ul proiectului http://www.aac.ase.ro/