POSDRU/91/2.2/S/61473 – Vreau să termin şcoala şi eu! – proiect pentru elevii din învăţământul primar şi secundar în vederea prevenirii părăsirii timputii a şcolii/ a abandonului şcolar, în patru judeţe din două regiuni

Program de finanţare

POSDRU

Axa prioritară

AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 2.2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii

Cod proiect

POSDRU/91/2.2/S/61473

Perioada de implementare 01.10.2010 – 30.09.2012

Titlul

Vreau să termin şcoala şi eu! – proiect pentru elevii din învăţământul primar şi secundar în vederea prevenirii părăsirii timputii a şcolii/ a abandonului şcolar, în patru judeţe din două regiuni

Solicitant

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi familie

Responsabil de proiect din partea UBB

Prof. univ. dr. ROTH Maria

Website-ul proiectului http://www.frccf.org.ro/