POSDRU/90/2.1/S/50820 – Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale

Program de finanţare

POSDRU

Axa prioritară

AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Cod proiect

POSDRU/90/2.1/S/50820

Perioada de implementare 01.09.2010 – 31.08.2013
Titlul

Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale

Solicitant

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

Responsabil de proiect din partea UBB

Lect. univ. Paul Teodor HĂRĂGUŞ

Website-ul proiectului

http://vl.rightontimesolutions.com/50820/prezentare-proiect/