POSDRU/90/2.1/S/63812 – Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale studenţilor/masteranzilor facultăţilor de jurnalism prin organizarea de stagii de practică

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Cod proiect

POSDRU/90/2.1/S/63812

Perioada de implementare 01.07.2010 – 30.06.2013
Titlul Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale studenţilor/masteranzilor facultăţilor de jurnalism prin organizarea de stagii de practică
Solicitant City FM Bucuresti
Responsabil de proiect din partea UBB Rareş Beuran
Website-ul proiectului http://www.scoalaradio.ro/index.php