POSDRU/90/2.1/S/64002 – VEHMED – Vehicole media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Cod proiect

POSDRU/90/2.1/S/64002

Perioada de implementare 02.08.2010 – 30.07.2013
Titlul VEHMED – Vehicole media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi
Solicitant AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane
Responsabil de proiect din partea UBB Lect. dr. Andreea MOGOŞ
Informaţii proiect Notificarea de demarare a proiectului ID 64002
Website-ul proiectului

http://www.vehmed.ro/