POSDRU/90/2.1/S/52839 – Program multi-regional integrat de stagii de practică pentru studenţi în vederea creşterii gradului acestora de angajabilitate

Program de finanţare

POSDRU

Axa prioritară

AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Cod proiect

POSDRU/90/2.1/S/52839

Perioada de implementare 01.01.2011 – 31.12.2013

Titlul

Program multi-regional integrat de stagii de practică pentru studenţi în vederea creşterii gradului acestora de angajabilitate

Solicitant

Adecco Resurse Umane

Responsabil de proiect din partea UBB

Irina DREXLER

Website-ul proiectului

www.adecco.ro