POSDRU/21/1.5/G/22682 – Programe pentru cercetare doctorală de excelenţă în economie prin parteneriate active

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/21/1.5/G/22682 Perioada de …

POSDRU/89/1.5/S/59184 – Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/89/1.5/S/59184 Perioada de …

POSDRU/7/2.1/S/4 (ID 2531) – Schemă inovativă pentru tranziţia de la şcoală la piaţa muncii pentru studenţi

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/7/2.1/S/4 ID 2531 Perioada de implementare 01.11.2008 – 30.06.2011 …

POSDRU/9/3.1/S/1 (ID 3852) – Centru Pilot integrat pentru iniţierea şi sprijinirea afacerilor, în scopul creşterii competitivităţii economiei româneşti în condiţiile aderării la Uniunea Europeană şi a dezvoltării durabile

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale Cod proiect POSDRU/9/3.1/S/1 ID 3852 Perioada de implementare 01.11.2008 – 31.10.2011 Titlul Centru Pilot integrat pentru iniţierea şi …

POSDRU/70/6.2/S/41911 – Egalitate la angajare şi la locul de muncă – campanie de informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 6 Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Cod proiect POSDRU/70/6.2/S/41911 Perioada de implementare 01.01.2010 – 31.12.2011 Titlul Egalitate la angajare …

SMIS 4424 – Sistem electronic aplicativ integrat de educaţie al Universităţii Babeş-Bolyai

Program de finanţare POS CCE Axa prioritară AP 3 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea OP 3.2.3 Susţinerea implementării de aplicaţii de e-educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband – acolo unde este necesar Cod …

Program postuniversitar în Managementul Administraţiei Publice

Axa prioritară AP 1 Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale Cod proiect PO DCA Perioada de implementare 08.04.2009 – 08.02.2011 Titlul Program postuniversitar în Managementul Administraţiei Publice …

POSDRU/17/1.1/G/40178 – Abordarea educaţiei pentru mediu în gimnaziu, prin dezvoltarea şi aplicarea unor metode, strategii şi instrumente noi

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.1 Acces la Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Cod proiect POSDRU/17/1.1/G/40178 …

POSDRU/18/1.2/G/16159 – Competenţe, Calitate, Flexibilitate şi Ocupaţionalitate în oferta programelor de master (CAFOC)

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod Proiect POSDRU/18/1.2/G/16159 Perioada de implementare 01.06.2013 – …

SMIS 11348 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Program de finanţare POR Axa prioritară AP 3 Îmbunătățirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie/Operaţiunea DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă Cod proiect SMIS 11348 Perioada de implementare 31.10.2012 …