POSDRU/9/3.1/S/1 (ID 3852) – Centru Pilot integrat pentru iniţierea şi sprijinirea afacerilor, în scopul creşterii competitivităţii economiei româneşti în condiţiile aderării la Uniunea Europeană şi a dezvoltării durabile

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
Cod proiect

POSDRU/9/3.1/S/1 ID 3852

Perioada de implementare 01.11.2008 – 31.10.2011
Titlul Centru Pilot integrat pentru iniţierea şi sprijinirea afacerilor, în scopul creşterii competitivităţii economiei româneşti în condiţiile aderării la Uniunea Europeană şi a dezvoltării durabile
Solicitant ASE Buc.
Responsabil de proiect din partea UBB Conf. univ. dr. Marcel POP
Website-ul proiectului http://cpo.ipa.ro/