POSDRU/7/2.1/S/4 (ID 2531) – Schemă inovativă pentru tranziţia de la şcoală la piaţa muncii pentru studenţi

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Cod proiect

POSDRU/7/2.1/S/4 ID 2531

Perioada de implementare 01.11.2008 – 30.06.2011
Titlul Schemă inovativă pentru tranziţia de la şcoală la piaţa muncii pentru studenţi
Solicitant Camera de Comerţ Timişoara
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. univ. dr. Cristina CIUMAŞ
Website-ul proiectului http://www.scoalamuncii.ro/