POSDRU/89/1.5/S/59184 – Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Cod proiect POSDRU/89/1.5/S/59184
Perioada de implementare 01.05.2010 – 30.04.2012
Titlul Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. dr. Dumitru MATIŞ