POSDRU/21/1.5/G/22682 – Programe pentru cercetare doctorală de excelenţă în economie prin parteneriate active

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Cod proiect POSDRU/21/1.5/G/22682
Perioada de implementare 01.10.2009 – 31.09.2011
Titlul Programe pentru cercetare doctorală de excelenţă în economie prin parteneriate active
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. dr. Liviu ILIEŞ