POSDRU/21/1.5/G/37486 – Instrument informaţional pentru creşterea calităţii, vizibilităţii şi interdisciplinarităţii programelor doctorale

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Cod proiect POSDRU/21/1.5/G/37486
Perioada de implementare 01.11.2009 – 31.10.2011
Titlul Instrument informaţional pentru creşterea calităţii, vizibilităţii şi interdisciplinarităţii programelor doctorale
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. dr. Rudolf GRAF