POSDRU/5/1.5/S/1 – Studii Doctorale în România-Organizarea Şcolilor Doctorale

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Cod proiect POSDRU/5/1.5/S/1
Titlul Studii Doctorale în România-Organizarea Şcolilor Doctorale
Responsabil de proiect din partea UBB Gabriela CRIŞAN