POSDRU/89/1.5/S/61104 – Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Cod proiect

POSDRU/89/1.5/S/61104

Perioada de implementare 01.04.2010 – 31.03.2013
Titlul Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală  
Solicitant Academia Română
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. univ. dr. Rudolf GRAF