POSDRU/70/6.2/S/41911 – Egalitate la angajare şi la locul de muncă – campanie de informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
Cod proiect

POSDRU/70/6.2/S/41911

Perioada de implementare

01.01.2010 – 31.12.2011

Titlul Egalitate la angajare şi la locul de muncă – campanie de informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă
Solicitant Univ. Bucureşti
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. univ. dr. Dan CHIRIBUCĂ
Website-ul proiectului http://www.observatorul-social.ro