POSDRU/17/1.1/G/40178 – Abordarea educaţiei pentru mediu în gimnaziu, prin dezvoltarea şi aplicarea unor metode, strategii şi instrumente noi

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.1 Acces la Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate
Cod proiect POSDRU/17/1.1/G/40178
Titlul Abordarea educaţiei pentru mediu în gimnaziu, prin dezvoltarea  şi aplicarea unor metode, strategii şi instrumente noi
Solicitant Şcoala Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca
Responsabil de proiect din partea UBB Conf. dr. Liviu MUNTEAN