POSDRU/18/1.2/G/16159 – Competenţe, Calitate, Flexibilitate şi Ocupaţionalitate în oferta programelor de master (CAFOC)

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior
Cod Proiect POSDRU/18/1.2/G/16159
Perioada de implementare 01.06.2013 – 31.05.2014
Titlul Competenţe, Calitate, Flexibilitate şi Ocupaţionalitate în oferta programelor de master (CAFOC)
Solicitant Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – SNSPA
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. univ. dr. Adrian. IVAN
Website-ul proiectului http://dri.snspa.ro/cercetare/cafoc/