SMIS 11348 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Program de finanţare POR
Axa prioritară AP 3 Îmbunătățirea infrastructurii sociale
Domeniul major de intervenţie/Operaţiunea DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă
Cod proiect SMIS 11348
Perioada de implementare 31.10.2012 – 30.11.2014
Titlu Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
Manager de proiect Conf. univ. dr. Dan LAZĂR